Информация от РЗИ относно качеството на водата за питейно-битови цели в с. Полски Градец, община Раднево

Информация от РЗИ относно качеството на водата за питейно-битови цели в с. Полски Градец, община Раднево

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*

Във връзка с публикации в централните медии РЗИ – Стара Загора информира:

Съгласно Закона за водите и Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели /ДВ, бр. 30/2001 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 6/2018 г./, поддържането на водопроводните системи и подаването на питейна вода, отговаряща на изискванията за качество е изцяло отговорност на водоснабдителните дружества, които стопанисват и експлоатират водоснабдителните системи. В изпълнение на задълженията си за осигуряване на качеството на подаваната от тях питейна вода, ВиК операторите извършват мониторинг на питейната вода по показатели, посочени в Наредба № 9.

РЗИ – Стара Загора извършва контролен мониторинг за проверка на качеството и безопасността на питейната вода на крана при потребителя и проверка изпълнението на задълженията на ВиК операторите, съгласно изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

От страна на ВиК – Стара Загора и РЗИ – Стара Загора мониторингът се провежда по Зони на водоснабдяване /географски очертан район, в рамките на който се добива или разпределя питейна вода с приблизително еднакви качества, доставяна от един или повече водоизточници, водоснабдяващи едно и/или няколко населени места/. Пробонабирането за изследване на питейна вода се извършва от предварително определени пунктове в населените места на крана на потребителя.

При констатиране на отклонения от качеството на питейната вода, създаващи риск за здравето на населението, РЗИ – Стара Загора предприема необходимите административни мерки спрямо ВиК - Стара Загора и другите компетентни органи в областта на водите, използвани за питейно-битови цели, като предписват задължителни за изпълнение мерки и срокове, както и предписания и заповеди за ограничаване или преустановяване ползването или подаването на питейна вода, както и съответни препоръки към общинските и областните власти при възникване на аварийни бедствени ситуации, водещи до спиране или ограничаване на водочерпенето и ползването на водата.

Чрез средствата за масова информация, както и чрез интернет страницата си РЗИ – Стара Загора своевременно информира населението за наложени забрани и ограничения при ползването на питейните води, включително при бедствени и аварийни ситуации, и за мерките и препоръките, които следва да бъдат спазвани до възстановяване качеството на питейната вода.

В РЗИ – Стара Загора не е постъпвала информация от ВиК – Стара Загора за режимно водоподаване в с. Полски Градец, община Раднево, област Стара Загора, както за проблеми с водоснабдяването на населеното място за периода 01.01.2023 г. до настоящия момент.

За периода от 01.01.2023 г. до 28.07.2023 г., РЗИ – Стара Загора е извършила мониторинг на проби вода от крана на потребителя, при които не се констатирани отклонения от изискванията на Наредба № 9 от 16.03.2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МОСВ и МРРБ ДВ. бр.30/2001 г. 

На територията на с. Полски градец не функционират обекти с обществно предназначение. 

Считаме, че не е наличен потенциален здравен риск за жителите на горецитираното населено място. 

 

Д-Р ВАНЯ КАРАБОЙДЕВА
Директор на РЗИ – Стара Загора
#

Още от Стара Загора

Гео Милев у дома: Три представления по текстове на великия български експресионист ще бъдат представени в дома му в Стара Загора Гео Милев у дома: Три представления по текстове на великия български експресионист ще бъдат представени в дома му в Стара Загора
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Премиерата на спектакъла България, страната на убитите поети ще се състои на 27 септември 2023 г. от 18 часа От 27 до 29 септември 2023 г. театър-студио 4хС гостува в къщата музей на Гео Милев в Стара Загора с три представления по текстове на българския модернист. Всички спектакли са със свободен вход с цел максимална достъпност на старозагорци до творчеството на великия...
Предстои възстановяване на мантинели, знаци и маркировка по пътищата в Старозагорска област Предстои възстановяване на мантинели, знаци и маркировка по пътищата в Старозагорска област
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*В Областната администрация днес се състоя редовно заседание на Комисията по безопасност на движение по пътищата. То бе председателствано от областния управител Ива Радева. В заседанието онлайн се включи и Светослав Васев, експерт в Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. От ОД МВР изнесоха статистика за пътнотранспортните произшествия в Старозагорска облас...
Петима свещеници поемат богослуженията в Руската църква в София Петима свещеници поемат богослуженията в Руската църква в София
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Със своя заповед от днес, 25.09.2023 г., Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит, в упражняване на правомощията си на Софийски митрополит, в чиято епархия се намира храм Св Николай Мирликийскиrdquo;, лично назначи свещеници от София, които ще поемат обгрижването на храма, като извършват обичайните богослужения. Софийската Света митрополия гарантира, че никаква час...
Становище на митрополит Киприан - говорител на Св. Синод на БПЦ-БП Становище на митрополит Киприан - говорител на Св. Синод на БПЦ-БП
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*По повод постъпилите запитвания за позиция във връзка със затварянето на храм Св. Николай Мирликийски Чудотворецrdquo; в София, по-известен като Руската църква, заявявам, че Св. Синод на БПЦ-БП е съборен орган, който ще разгледа въпроса на следващото си заседание. Всяка появила се информация в публичното пространство не следва да се разглежда като официално становище на ...
Откриха Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2023 Откриха Международния куклено-театрален фестивал за възрастни  Пиеро  2023
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*В Стара Загора започна 13-тото издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро. Официалното откриване тази година бе в Художествената галерия в Стара Загора, където е подредена изложбата сценография и плакат на Мариета Голомехова и Люба Томова. Директорът на кукления театър Дарин Петков подчерта огромния интерес на трупи от целия свят към тазгодишно...