Бюра по труда

Бюро по труда - Стара Загора Бюро по труда - Стара Загора
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДАrdquo; СТАРА ЗАГОРА ул. Ст. Караджаrdquo; №8 Свободни работни места към 27 април 2020 г. РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 1 ръководител, обособено производство1 инженер, конструктор 1 експерт1 технолог, технология на пластмасовите изделия РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 1 технически...
Бюро по труда - Казанлък Бюро по труда - Казанлък
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com* СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 29 април 2021 г. 1 Учител по математика Висше - учител по математика, компютърни умения1 Учител по математика, информатика и компютърни науки Висше - учител по математика и информатика1 Инженер, конструктор Висше - машинно инженерство1 Асистент Висше - магистър агроном, английски език, компютърни умения, 1 г. стаж1 Лекар, дентална, орална и ли...