Събитието "проф. Никола Белев" събра над 150 учени от България и света

Събитието проф. Никола Белев събра над 150 учени от България и света

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
На 11 май 2022 г. в хотел „Калиста”, Старозагорски минерални бани с участието на над 150 изявени специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации се проведе събитие под надслов „ЕДИН СВЯТ – ЕДНО ЗДРАВЕ”, посветено на бележития проф. д-р Никола Белев и представяне на БИОГРАФИЧНАТА КНИГА – „ПАТРИАРХ НА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ПРОФЕСИЯ”, осъществено от Тракийския университет – Стара Загора и Ветеринарномедицинския факултет. Основен организатор и модератор беше доц. Ани Златева.

Ректорът на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков в своето приветствие изказа своята гордост за осъществяването на тази инициатива, която е знакова за университета и за Стара Загора. „Гордея се, че съм българин, че проф. Белев е българин и че е издигнал името на България на такова високо ниво. Към Фондация „Тракийски университет” учредяваме стипендия на името на Никола Белев за студенти по ветеринарна медицина, които имат международни изяви. Стартираме и консултации по създаване на институт по зоонози и болести по дивеча към Тракийския университет в Стара Загора на името на проф. д-р Никола Белев, защото това беше негова идея.”

Деканът на Ветеринарномедицинския факултет проф. д-р Тодор Стоянчев отбеляза за Никола Белев, че е знаменита и велика личност, която е помогнала на България и света за развитието на ветеринарномедицинската професия. Областният управител на Стара Загора – проф. д-р Наско Василев заяви, че Никола Белев оставя трайна следа в продължение на десетилетия и допринася за утвърждаване на ветеринарната медицина в страната и чужбина и е гордост за Стара Загора и България. Проф. Мария Нейкова  – декан на Центъра по юридически науки, Бургаски свободен университет изказа своето дълбоко уважение към личността и делото на проф. д-р Никола Белев, цитирайки стихове от химна на ветеринарномедицинската професия и определи, че животът на Белев е отдаден на кауза. Зам.-директорът на Центъра за оценка на риска по хранителната верига – доц. д-р Илиян Костов изрази своите думи в чест на Никола Белев: „С дейността си проф. Белев допринесе неговото име и името на България да се споменават с респект и уважение.” Приветствия бяха направени и от името на министъра на земеделието Иван Иванов, от чл.-кор. проф. Иван Илиев и др.

Д-р Бернар Вала и д-р Моник Елоа (предишният и настоящият генерален директор на Световната организация за здравеопазване на животните (OIE)), освен че имат ключово участие в книгата за проф. Белев отправиха и специални послания към България. Д-р Вала сподели за сътрудничеството си с проф. Белев през 15-те години, когато е бил генерален директор на OIE и подчерта: „Имах и продължавам да изпитвам огромно уважение към проф. Белев и искам да почета паметта му. Този човек изигра много голяма роля за всички ветеринарни лекари по света.” Д-р Елоа, като генерален директор на OIE, призна, че Белев е оставил незаличима следа по време на неповторим исторически период от вече столетната дейност на организацията. Тя благодари на организаторите за честванията в памет на Белев и напомни, че той 20 години е член на най-висшият орган на OIE – Административната комисия, бившият Съвет на OIE и 25 години президент на Регионалната комисия на OIE за Европа и Регионален представител на OIE за Източна Европа. „Белев изигра ключова роля при създаването на регионални представителства на OIE в Европа и подкрепи разширението на дейността на организацията най-вече в Европейско-азиатския регион, като Балканите, като подкрепяше плодотворен и постоянен диалог между членовете на OIE в Европа и по света. Страстен поддръжник на ветеринарномедицинската професия, проф. Белев подпомагаше държавите да подобрят своите ветеринарномедицински служби, благодарение на постоянния си професионален принос и значителна ангажираност. Насърчаваше младите колеги от OIE и им споделяше полезен опит за организацията, мандата и дейността й. Проф. Белев обичаше да казва, че OIE се е превърнала в негов дом и семейство.”

Специално за събитието лично присъства и д-р Казимерас Лукаускас – дългогодишен (22 години) директор на литовската държавна ветеринарномедицинска служба по храните и вицепрезидент на Регионалната комисия на OIE за Европа. Той говори дълго и увлекателно с най-високи почитания и уважения към своя учител и приятел Никола Белев, а заключението му, с любимото мото на Белев, предизвика бурни аплаузи: „Не се притеснявайте! Бъдете щастливи!”

Д-р Хинрих Майер-Жeрболе д.х.к. от Германия – гост професор в Тракийския университет – Стара Загора направи обстоен очерк и заяви: Страхотен приятел, изключителен колега, отличен многоезичен дипломат и изключителен посланик-визионер за развитието на ветеринарномедицинския сектор по целия свят. Винаги се опитваше да помогне и да намери решения на проблемите в оптимистичното си отношение към живота. Тази велика личност никога не е забравяла Стара Загора, като родно място и своята Алма Матер. Лично аз съм много благодарен на настоящия ректор на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков да запази паметта на проф. д-р Никола Белев с издаването на книга за неговия житейски и професионален път и организирането на събитието”.

Директно от Брюксел се включи д-р Станислав Ралчев експерт в Генерална дирекция за здравеопазване и безопасност на храните (DG SANTE) към Европейската комисия, дългогодишен сътрудник от екипа на Белев. Той изрази своята радост за участието си в инициативата и сподели лични спомени, които остават живи в неговото съзнание. „Имах възможността да пътувам с проф. Белев по целия свят и да виждам отношението на всички към него. Благодарение на своите заслуги той се беше превърнал в жива легенда”

Основният автор на книгата – проф. д-р Иван Божков направи обстоен доклад за основните приноси на проф. д-р Никола Белев за ветеринарномедицинската наука в национален, европейски и световен аспект. Проф. Божков заяви, че от всички изкуства на света най-трудно е да се управлява, а проф. Белев е овладял до съвършенство тази трудна материя. Проф. Божков направи и очерк на личността Белев: „Новаторски и визионерски дух, стратегическо мислене, далновидност, строгост и безупречна дисциплина с безпределна любов и отдаденост към ветеринарномедицинската професия, която е била смисъл и съдържание на изпълнения му с динамизъм и драматични моменти професионален път. Неговото име и епохалното му дело ще останат вечно в пантеона на световните велики дейци на ветеринарномедицинската професия.”

Посланието, завещано от проф. Белев, което акад. Атанас Атанасов, съавтор на биографичната книга, сподели с аудиторията беше: „Предлагай! Когато предлагаш – върши! Когато вършиш – носи отговорност!” и обобщи, че проф. Белев предлагаше, вършеше и носеше отговорност. Описа Белев и като неслучаен човек, лидер, когото времето го е търсило, времето го е намерило и времето го е наложило. „Белев е примерът, който трябва да следваме!”

Рецензентите на книгата – чл.-кор. проф. д-р Христо Найденски и проф. Иван Станков определиха биографичната книга „Проф. д-р Никола Белев – Патриарх на ветеринарномедицинската професия” като завладяваща книга с много случки и обаятелни спомени за космополитната личност на проф. Белев и още книга, която ще остане в историята на ветеринарномедицинската наука и практика.

Д-р Трифон Цветков – председател на Български ветеринарен съюз: С гордост мога да заявя, че проф. Белев остави дълбока следа в историята на ветеринарномедицинската професия със своята подкрепа към ветеринарните лекари от практиката не само в България, но и на световно ниво. Искам да изразя своята сърдечна благодарност към организаторите на събитието и към авторите на биографичната книга, които със своята работа съхраниха и ще предадат навеки забележителното дело на незаменимия проф. д-р Никола Белев.”

Д-р Евгени Макавеев – председател на Съюз на ветеринарните лекари в България определи Професор Белев не само сторожник, но и активен деятел за практическата реализация на девиза – „Едно здраве, една визия, един глас“.

В своето изказване Нихат Кабил разказа спомените си като министър на земеделието от съвместната си работа с проф. Белев и остана изключително удовлетворен от взетото решение да се учреди стипендия на името на проф. д-р Никола Белев: „Смятам, че точното предназначение на такава стипендия е да стимулира бъдещите ветеринарни медици да дават приноса си.

Становища за личността на проф. д-р Никола Белев изразиха министри на земеделието и храните, генерални директори на Националната ветеринарномедицинска служба, Българска агенция по безопасност на храните през годините и други видни личности, познавали и работили с проф. д-р Никола Белев около 50 години.

В емоционалното си слово синът на проф. д-р Никола Белев – д-р Юлий Белев благодари на всички, които оказаха безгранично уважение към личността на баща му: „Беше изключителен професионалист, който обичаше безумно своята професия и раздаваше сърцето и душата си за да постига целите и идеалите си. Безкрайно се гордеем с това, което татко е направил за ветеринарната медицина.”

В края на деня за Белев, д-р Милена Кръстанова, главен редактор на сп. „Ветеринарна практика” и съавтор на биографичната книга дълбоко развълнува всички присъстващи като пусна да звучи в залата гласът на Белев от свое ексклузивно интервю, проведено през 2014 г. и заяви: „Проф. Белев живее във всеки един от нас, а с книгата той ще продължи да живее и до нас.

По време на цялото събитие се усещаше вълнението на всички участници, като повечето го определиха като изключително. Предложението от ректора на Тракийския университет – Стара Загора доц. д-р Добри Ярков да бъде именуван на проф. д-р Никола Белев бъдещият Институт по зоонози и болести по дивеча към Тракийския университет в Стара Загора и открит на 11 май 2023 г. във връзка с отбелязване на 100 години висше ветеринарномедицинско образование в България беше възприето от всички с огромно удовлетворение и увереност, че и България може да цени своите велики личности и да им отдава необходимата чест и признание.

 

ЗА КНИГАТА

     В новоиздадената биографична книга „Проф. д-р Никола Белев – Патриарх на ветеринарномедицинската професия” авторите се фокусират върху най-важните фактори от неговия житейски път, които оказват съществено влияние върху изграждането и формирането му като ярка и емблематична личност, извървяла нелекия път на своето професионално развитие като достоен гражданин на гр. Стара Загора и Република България. Около 50 специалисти, учени и ръководители на национални и международни институции и организации, работили и контактували с проф. Белев над 50 години, са единодушни в своите оценки за него като вдъхновяваща личност с талант на организатор, създал Единната държавна ветеринарномедицинска организация в България, възприета като еталон от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE) и FAO и с голям принос за издигане и утвърждаване престижа на OIE сред страните членки и другите международни организации. Цялостният житейски и професионален път на проф. д-р Никола Белев, представен книгата е не само доказателство за памет и признание от всички негови съвременници като символ в историята на ветеринарната медицина, но и светъл пример за подражание на идните поколения ветеринарни лекари.

Биографичната книга е луксозно издание на български език с резюме на английски език в печатен и дигитален формат, в обем – 120 стр., тираж – 1000 броя с твърди корици, изтънчени детайли – топъл печат със злато и гланц върху синьо луксозно платно, супер обложка и ламинат.
#

Още от Стара Загора

За втора поредна година Старозагорският куклен театър е партньор на големия рок фестивал край село Могилово За втора поредна година Старозагорският куклен театър е партньор на големия рок фестивал край село Могилово
И тази година ще вземем участие в дневната програма за деца на Midalidare Rock In The Wine Valley, който ще се проведе от 12 до 14 юли, съобщават от Държавния куклен театър в Стара Загора. Предварителна резервация се изисква само за ателиетата на rock@midalidare.bg или на инфо центъра в зоната на фестивала. На 12 юли програмата включва кукления спектакъл Принцесите и змеят с начален час 16.30. На...
Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков е Доктор Хонорис Кауза на DTMD UNIVERSITY в Люксембург Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков е Доктор Хонорис Кауза на DTMD UNIVERSITY в Люксембург
Ректорът на Тракийския университет проф. Добри Ярков беше удостоен с почетната титла Доктор Хонорис Кауза на DTMD UNIVERSITY (Университет за дигитални технологии в медицината и денталната медицина) в Люксембург на официална церемония по връчване на дипломите на завършилите специализанти и докторанти. Високата академична титла е за големия му принос в областта на ветеринарната медицина, генетиката...
Търсят се стари шапки, стенни часовници, куфари и шинели Търсят се стари шапки, стенни часовници, куфари и шинели
За целите на Творческа лаборатория Без корени, която започва на 21 юли, Старогорският куклен театър се обръща към своята публика за помощ. В името на експериемнта с различни материали ще са необходими стари шапки тип бомбе, шлифери, шинели, стенни часовници, куфари, рамки и стара хартия. Ако имате непотребни вещи от изброените в списъка, ще се радваме да ни ги предоставите, за да проверим технит...
Ива Радева предаде символично Печата на областния управител на Методи Марков Ива Радева предаде символично Печата на областния управител на Методи Марков
Ива Радева предаде символично печата на Областна администрация на новия областен управител на област Стара Загора Методи Марков, назначен с решение на Министерски съвет от 3 юли 2024 г. Той е магистър по Педагогика и Публична администрация. Изпълних това, което бях заявила в началото. Благодаря за съвместната и, надявам се, ползотворна работа с всички кметове и представители на местната власт. По...
5 златни медала от финала на Математика без граници за Стара Загора 5 златни медала от финала на Математика без граници за Стара Загора
На 29 и 30 юни в Несебър се проведе 11-ия финал на турнира Математика без граници. За финала си класираха 800 ученици от 22 000 участници в дистанционните кръгове на турнира В Несебър се състезаваха младите математици на България и техни връстници от Азербайджан, Естония, Иран, Казахстан, Малта, Румъния, Северна Македония, , Сърбия, Узбекистан и Украйна. По същото време финал се провеждаше и за...