РАЗПИСАНИЕ НА ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ В СТАРА ЗАГОРА

РАЗПИСАНИЕ НА ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ В СТАРА ЗАГОРА

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com

РАЗПИСАНИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ ЛИНИИ ДО СЕЛАТА - ТУК >>>>

 
ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Карта на линиите на автобусите и тролейбусите - тук (кликнете върху нея за допълнителното й увеличаване) >>>

Алтернативен линк 1: https://transinfo.starazagora.bg/lines?fbclid=IwAR2UmfIksCqK9LsN3DiuFXVEuCDes8-PcDykeu_ge-YvU6jBFJ-A1tAFM_Q

Алтернативен линк 2: https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/gradski-avtobusni-linii

 

АВТОБУС № 3 (в сила от 1.07.2021 година)

Кв.”Железник” – ПЗ „Загорка”

В работни дни от кв.”Железник”:

04:54; 05:18; 05:48; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09:48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка: 

- курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.
- курсовете в 06:48; 07:18; 18:48 и 19:18 часа от кв. „Железник" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В работни дни от ПЗ ”Загорка”:

05:00; 05:30; 06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00;

Забележка:

- курсовете в 07:00 и 07:30 часа от ПЗ „Загорка" в работни дни минават през завод „Средна гора".
- курсовете в 07:00; 07:30; 19:00 и 19:30 часа от ПЗ „Загорка" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:

05:50; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09;48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка: курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:05;

-

АВТОБУС № 8 (в сила от 1.07.2021 г.)

Кв.”Железник” – кв.”Самара-3”

В работни дни от кв.”Железник”:

05:33; 06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;

Забележка:

курсовете в 06:33; 07:03; 18:33 и 19:03 часа от кв. „Железник" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В работни дни от кв.”Самара-3”:

05:10; 06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

Забележка:

- курсовете в 06,45 и 07,15 часа от кв. „Самара-3" минават през завод „Средна гора"; - курсовете в 06:45; 07:15; 18:45 и 19:15 часа от кв. „Самара-3" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:

06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;

В почивни дни от кв.”Самара-3”:

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

-

АВТОБУС № 12 (в сила от 04.09.2023 година)

 

Кв.”Железник” – Фуражен завод - кв. "Зора"  (изпълнява се само в работни дни)

От кв. "Железник": 07,18; 16,20; 16,53;

От Фуражен завод: 07,43; 16,45; 17,18;

*

Кв.”Зора” – Фуражен завод - кв. "Железник"   (изпълнява се само в работни дни)

От кв.”Зора”: 06,45; 07,13; 16,15; 16,43;

От Фуражен завод: 07,23; 07,51; 16,53; 17,21;

-

АВТОБУС № 13 (в сила от 21.09.2022 година):

Кв.”Железник” – кв.”Зора” 

В работни дни от кв.”Железник”:

05:00; 05:25; 06:00; 06:30; 06:55; 07:20; 07:35; 07:55; 08:20; 08:35; 08:55; 09:25; 09:55; 10:30; 10:55; 11:35; 11:55; 12:20; 12:35; 12:55; 13:25; 14:05; 14:25; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 17:20; 17:35; 17:50; 18:40; 19:00; 19:40; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:40;

В работни дни от кв.”Зора”:

05:00; 05:15; 06:40; 07:35; 08:10; 08:25; 08:40; 09:10; 09:40; 10:10; 10:40; 11:10; 11:40; 12:10; 13:10; 13:45; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:00; 16:10; 17:10; 17:45; 18:10; 18:30; 18:50; 19:20; 19:55; 20:10; 20:50; 21:10; 21:50; 22:10; 22:40; 23:10;

Забележка:

- курсовете в: 20:10, 21:10 и 22:10 часа от кв. „Зора" се изпълняват до Тракийски университет.

- курсът в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

В почивни дни от кв.”Железник”:

06:00; 06:55; 07:55; 09:41; 09:55; 10:55; 11:15; 11:55; 12:25; 12:55; 13:15; 13:42; 13:55; 14:55; 15:25; 15:55; 16:35; 17:15; 17:55; 18:55; 19:42; 20:55; 21:25; 21:55; 22:15;

В почивни дни от кв.”Зора”:

07:40; 08:30; 09:00; 09:40; 10:20; 10:40; 11:25; 11:40; 12:00; 12:45; 13:20; 14:30; 14:50; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 18:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30;

Забележка:

- курсът в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 16:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

-

АВТОБУС № 14 (в сила от 15 октомври 2021 г.) 

Кв "Три чучура-север" - кв. "Зора"

В работни дни от кв.„Три чучура-север”:

06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:45; 19:00; 20:45;

В работни дни от кв.”Зора”:

06:20; 07:15; 07:40; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:50; 14:20; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:40; 19:40; 21:25;

-

АВТОБУС № 20 (в сила от 15 октомври 2021 г.)

Кв.”Самара-3” – Тракийски университет

Изпълнява се само в работни дни

* От кв.”Самара-3” в учебно време:

05:55; 06:35; 07:00; 07:20; 07:35; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30;

* От ВУЗ в учебно време:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30; 19:00; 19:30;

* От кв.”Самара-3” в НЕучебно време:

05:55; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00;

* От ВУЗ в НЕучебно време:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30;

-

АВТОБУС № 23 (в сила от 11 декември 2015 г.):

Стадион "Берое" - квартал Дъбрава

В работни дни от стадион "Берое":

08:00; 13:20; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 19:00 /от 16 април до 14 октомври/;

В работни дни от село Дъбрава:

08:15; 13:30; 17:05 /от 15 октомври до 15 април/; 19:15 /от 16 април до 14 октомври/;

В почивни дни от стадион „Берое":

08:00; 13:20; 16:40 /от 15 октомври до 15 април/; 18:40 /от 16 април до 14 октомври/;

В почивни дни от село Дъбрава:

08:15; 13:30; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 18:50 /от 16 април до 14 октомври/;

-

АВТОБУС № 33 (в сила от 15. 10. 2021 г.):

От кв. "Железник: 08:10; 12:01; 16:01; 18:01

Забележка:

- курсът в 16:01 часа от кв. "Железник"се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 18:01 часа от кв. "Железник" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

От Телевизионната кула: 09:00; 13:00; 17:00; 19:00

Забележка:

- курсът в 17:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 19:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

-

АВТОБУС № 51 (в сила от 25.06.2020 г.)

Кв.„Три чучура-север” – ДАИ 

В работни учебни дни от кв.”Три чучура-север”:

05:10; 06:00; 06:20; 06:35; 06:50; 07:05; 07:15; 07:25; 07:45; 08:05; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:50; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:30; 21:30;

В работни учебни дни от ДАИ:

05:40; 06:30; 06:50; 07:05; 07:20; 07:36; 07:45; 07:56; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:55; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35;

Забележка:  Курсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.

В работни учебни дни от спирка Алана:

17:50; 18:00; 18:15; 18:35; 18:50; 19:10; 19:35; 19:50; 20:10; 20:50; 21:50;

В работни не учебни дни от кв.”Три чучура-север”:

05:10; 06:00; 06:30; 06:50; 07:05; 07:25; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:35; 18:55; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30;

В работни не учебни дни от ДАИ:

05:40; 06:30; 06:55; 07:20; 07:36; 07:56; 08:20; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:05; 17:20;

ЗабележкаКурсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.

В почивни дни от кв.”Три чучура-север”:

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

Забележка:  Само в събота курсовете в 07,45; 08,15 и 12,45 часа  се изпълняват до „Топливо“.

В работни не учебни дни от спирка Алана:

17:40; 17:55; 18:15; 18:35; 18:55; 19:15; 19:50; 20:20; 20:50; 21:20; 21:50;

В събота от кв. "Три чучура - север":

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

В събота от спирка Алана:

13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;

В събота от ДАИ:

06:42; 07:12; 07:42; 08:12; 08:42; 09:12; 09:42; 10:12; 10:42; 11:12; 11:42; 12:12; 12:42; 13:12;

В неделя от кв. "Три чучура - север":

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

В неделя от спирка Алана:

06:50; 07:20; 07:50; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;

В неделя от ДАИ:

11:42; 12:12; 12:42;

 

-

АВТОБУС № 204  (в сила от 15.09.2020 година)

СБА - Гробищен парк 2:

От СБА: 08:00; 10:00; 12:00;

От Гробищен парк 2:  09:10; 11:10; 13:10 

*  *  *

- - - - - - -

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

Алтернативен линк 1: https://transinfo.starazagora.bg/lines?fbclid=IwAR2UmfIksCqK9LsN3DiuFXVEuCDes8-PcDykeu_ge-YvU6jBFJ-A1tAFM_Q

Алтернативен линк 2: https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/troleybusni-linii

 

ТРОЛЕЙБУС № 1 

Кв.”Железник” – СБА (в сила от 15.10.2021 г.):

В работни дни от кв.”Железник”

06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 12,10; 12,40; 13,10; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 17,15; 18,15; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В работни дни от СБА

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В събота от кв.”Железник”

06,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В събота от СБА

06,15; 06,40; 10,40; 11,40; 12,40; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;

В неделя от кв.”Железник”

06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В неделя от СБА

06,15; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 2 (в сила от 15.10 2021 г.)

Стадион ”Берое” – Мототехника

В работни дни от стадион "Берое" в учебно време:

05,30; 06,00; 06,15; 06,30; 06,45; 06,55; 07,10; 07,20; 07,30; 07,40; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от стадион "Берое" в неучебно време:

05,30; 06,00; 06,20; 06,35; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,10; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,35; 16,50; 17,10; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,50; 20,10; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в учебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,45; 07,00; 07,15; 07,20; 07,35; 07,50; 08,00; 08,10; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в неучебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,50; 07,05; 07,35; 07,50; 08,05; 08,30; 08,50; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,40; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В събота от стадион "Берое":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,40; 19,10; 19,40; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В събота от "Мототехника":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,40; 19,10; 19,40; 20,10; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В неделя от стадион "Берое":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В неделя от Мототехника:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 26

Кв.”Железник” – Мототехника (в сила от 15.10.2021 г.):

В работни дни от кв.”Железник”:

05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,02; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;

В работни дни от Мототехника:

05,50; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,32; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;

В събота от кв. "Железник":

06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50; 14,25; 15,25; 16,25; 

В събота от "Мототехника":

07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 11,20; 12,20; 13,20; 13,55; 14,55; 15,55; 16,55;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 36   (в сила от 15.10.2021 г.)

Кв. "Железник" - Пивоварен завод "Загорка":

В работни дни от кв.”Железник”:

05,20; 05,50; 06,05; 06,20; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,50; 20,05; 20,20; 20,50; 21,05; 21,20; 21,50; 22,05;

В работни дни от ПЗ”Загорка”:

05,15; 05,35; 05,50; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,20; 20,35; 20,50; 21,20; 21,35; 21,50; 22,15;

В почивни дни от кв.”Железник”:

06,20; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 22,05;

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

05,50; 06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 22,15

- - - - - - -

РАЗПИСАНИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ ЛИНИИ ДО СЕЛАТА

Още от Стара Загора

Инициатива #КиберБУДНИ 2 организират младежи в Стара Загора Инициатива #КиберБУДНИ 2 организират младежи в Стара Загора
На 20 февруари Младежкият общински съвет в Стара Загора и клуб по Киберсигурност и етично хакерство към ППМГ Гео Милев, с подкрепата на Центъра за подкрепа за личностно развитие и Община Стара Загора, организират инициатива КиберБУДНИ 2. С оглед на постоянния растеж на използването на цифровите технологии сред младежите смятаме, че е от изключителна важност да заложим основите на една по-висока к...
БТА организира местна конференция по проект "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Стара Загора БТА организира местна конференция по проект Европа на Балканите: Общо бъдеще в Стара Загора
БТА организира местна конференция по проект Европа на Балканите: Общо бъдеще в Стара Загора. Форумът ще се състои на 20 февруари от 10:30 часа в Пресклуба на Българската телеграфна агенция (БТА) в града на липите. В конференцията са поканени да участват областният управител на Стара Загора Ива Радева, кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров, заместник-кметът Радостин Танев, управителят на Обл...
Спират водата в четвъртък в Стара Загора за ремонт на главен спирателен кран Спират водата в четвъртък в Стара Загора за ремонт на главен спирателен кран
Водоснабдяване и канализацияrdquo; ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с авариен ремонт на главен спирателен кран №4 ще има смущения във водоподаването в централна градска част Средна водоснабдителна зона на 15.02.2024г. от 09:00ч. до 17:00ч. Ще бъдат засегнати следните части на града: * на юг от ул. Августа Траяна до б...
Джулиен Кейси от САЩ ще бъде Мими в „Бохеми” на 16 февруари в Старозагорската опера Джулиен Кейси от САЩ ще бъде Мими в  Бохеми” на 16 февруари в Старозагорската опера
Родена в Тексас и живееща в Ню Йорк, очарователната Джулиен Кейси ще направи своя дебют в ролята на Мими от операта Бохемиrdquo; от Пучини на 16 февруари от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера. В ролята на Родолфо гостува италианският тенор Емануеле Д`Агуанно, Мюзета ще бъде Симона Кодева, Марсел Валери Турманов, Колин Ивайло Джуров, Шонар Иван Кабамитов. Участват още Александър Мару...
Двете двойки лешояди на Зоопарка в Стара Загора очакват поколение Двете двойки лешояди на Зоопарка в Стара Загора очакват поколение
Белчо и Сание, както и Шандин и Айлен - двете семейства белоглави лешояди, обитатели на Зоопарка в Стара Загора, очакват поколения. Те имат по едно снесено яйце, грижливо поставено в инкубатор в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Когато малките бъдат излюпени и укрепнат, ще бъдат върнати при своите родители за доотглеждане. На двете семейства са създадени максимално добри услов...