РАЗПИСАНИЕ НА ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ В СТАРА ЗАГОРА

РАЗПИСАНИЕ НА ГРАДСКИТЕ АВТОБУСИ И ТРОЛЕЙБУСИ В СТАРА ЗАГОРА

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АВТОБУСИ ЗА ЗАДУШНИЦА (9 МАРТ 2024) В СТАРА ЗАГОРА >>>

 

РАЗПИСАНИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ ЛИНИИ ДО СЕЛАТА - ТУК >>>>

 
ГРАДСКИ АВТОБУСНИ ЛИНИИ

Карта на линиите на автобусите и тролейбусите - тук (кликнете върху нея за допълнителното й увеличаване) >>>

Алтернативен линк 1: https://transinfo.starazagora.bg/lines?fbclid=IwAR2UmfIksCqK9LsN3DiuFXVEuCDes8-PcDykeu_ge-YvU6jBFJ-A1tAFM_Q

Алтернативен линк 2: https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/gradski-avtobusni-linii

 

АВТОБУС № 3 (в сила от 1.07.2021 година)

Кв.”Железник” – ПЗ „Загорка”

В работни дни от кв.”Железник”:

04:54; 05:18; 05:48; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09:48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка: 

- курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.
- курсовете в 06:48; 07:18; 18:48 и 19:18 часа от кв. „Железник" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В работни дни от ПЗ ”Загорка”:

05:00; 05:30; 06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00;

Забележка:

- курсовете в 07:00 и 07:30 часа от ПЗ „Загорка" в работни дни минават през завод „Средна гора".
- курсовете в 07:00; 07:30; 19:00 и 19:30 часа от ПЗ „Загорка" минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:

05:50; 06:18; 06:48; 07:18; 07:48; 08:18; 08:48; 09:18; 09;48; 10:18; 10:48; 11:18; 11:48; 12:18; 12:48; 13:18; 13:48; 14:18; 14:48; 15:18; 15:48; 16:18; 16:48; 17:18; 17:48; 18:18; 18:48; 19:18; 19:48; 20:18; 20:48; 21:18;

Забележка: курсовете в 06:18; 06:48; 08:18; 12:18; 12:48; 15:18 и 18:18 часа от кв. „Железник" се движат до Дом на инвалида.

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:05;

-

АВТОБУС № 8 (в сила от 1.07.2021 г.)

Кв.”Железник” – кв.”Самара-3”

В работни дни от кв.”Железник”:

05:33; 06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;

Забележка:

курсовете в 06:33; 07:03; 18:33 и 19:03 часа от кв. „Железник" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В работни дни от кв.”Самара-3”:

05:10; 06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

Забележка:

- курсовете в 06,45 и 07,15 часа от кв. „Самара-3" минават през завод „Средна гора"; - курсовете в 06:45; 07:15; 18:45 и 19:15 часа от кв. „Самара-3" в работни дни минават през „МЦ-Медицински комплекс - Берое" ЕООД.

В почивни дни от кв.”Железник”:

06:03; 06:33; 07:03; 07:33; 08:03; 08:33; 09:03; 09:33; 10:03; 10:33; 11:03; 11:33; 12:03; 12:33; 13:03; 13:33; 14:03; 14:33; 15:03; 15:33; 16:03; 16:33; 17:03; 17:33; 18:03; 18:33; 19:03; 19:33; 20:03; 20:33; 21:03;

В почивни дни от кв.”Самара-3”:

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 20:45; 21:15;

-

АВТОБУС № 12 (в сила от 04.09.2023 година)

 

Кв.”Железник” – Фуражен завод - кв. "Зора"  (изпълнява се само в работни дни)

От кв. "Железник": 07,18; 16,20; 16,53;

От Фуражен завод: 07,43; 16,45; 17,18;

*

Кв.”Зора” – Фуражен завод - кв. "Железник"   (изпълнява се само в работни дни)

От кв.”Зора”: 06,45; 07,13; 16,15; 16,43;

От Фуражен завод: 07,23; 07,51; 16,53; 17,21;

-

АВТОБУС № 13 (в сила от 21.09.2022 година):

Кв.”Железник” – кв.”Зора” 

В работни дни от кв.”Железник”:

05:00; 05:25; 06:00; 06:30; 06:55; 07:20; 07:35; 07:55; 08:20; 08:35; 08:55; 09:25; 09:55; 10:30; 10:55; 11:35; 11:55; 12:20; 12:35; 12:55; 13:25; 14:05; 14:25; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 17:20; 17:35; 17:50; 18:40; 19:00; 19:40; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:40;

В работни дни от кв.”Зора”:

05:00; 05:15; 06:40; 07:35; 08:10; 08:25; 08:40; 09:10; 09:40; 10:10; 10:40; 11:10; 11:40; 12:10; 13:10; 13:45; 14:10; 14:40; 15:10; 15:40; 16:00; 16:10; 17:10; 17:45; 18:10; 18:30; 18:50; 19:20; 19:55; 20:10; 20:50; 21:10; 21:50; 22:10; 22:40; 23:10;

Забележка:

- курсовете в: 20:10, 21:10 и 22:10 часа от кв. „Зора" се изпълняват до Тракийски университет.

- курсът в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

В почивни дни от кв.”Железник”:

06:00; 06:55; 07:55; 09:41; 09:55; 10:55; 11:15; 11:55; 12:25; 12:55; 13:15; 13:42; 13:55; 14:55; 15:25; 15:55; 16:35; 17:15; 17:55; 18:55; 19:42; 20:55; 21:25; 21:55; 22:15;

В почивни дни от кв.”Зора”:

07:40; 08:30; 09:00; 09:40; 10:20; 10:40; 11:25; 11:40; 12:00; 12:45; 13:20; 14:30; 14:50; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 18:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30;

Забележка:

- курсът в 18:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 16:30 часа от кв. "Зора" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

-

АВТОБУС № 14 (в сила от 15 октомври 2021 г.) 

Кв "Три чучура-север" - кв. "Зора"

В работни дни от кв.„Три чучура-север”:

06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:45; 19:00; 20:45;

В работни дни от кв.”Зора”:

06:20; 07:15; 07:40; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:50; 14:20; 14:50; 15:20; 15:50; 16:20; 16:50; 17:20; 17:50; 18:20; 18:40; 19:40; 21:25;

-

АВТОБУС № 20 (в сила от 15 октомври 2021 г.)

Кв.”Самара-3” – Тракийски университет

Изпълнява се само в работни дни

* От кв.”Самара-3” в учебно време:

05:55; 06:35; 07:00; 07:20; 07:35; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 12:00; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 18:00; 18:30; 19:00; 19:30;

* От ВУЗ в учебно време:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 07:50; 08:10; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:00; 11:30; 12:30; 13:00; 13:30; 14:00; 14:30; 15:00; 15:30; 16:00; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30; 19:00; 19:30;

* От кв.”Самара-3” в НЕучебно време:

05:55; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 11:00; 12:00; 13:00; 14:00; 15:00; 16:00; 17:00; 18:00; 19:00;

* От ВУЗ в НЕучебно време:

06:00; 06:30; 07:00; 07:30; 08:00; 08:30; 09:00; 09:30; 10:00; 10:30; 11:30; 12:30; 13:30; 14:30; 15:30; 16:30; 17:00; 17:30; 18:30;

-

АВТОБУС № 23 (в сила от 11 декември 2015 г.):

Стадион "Берое" - квартал Дъбрава

В работни дни от стадион "Берое":

08:00; 13:20; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 19:00 /от 16 април до 14 октомври/;

В работни дни от село Дъбрава:

08:15; 13:30; 17:05 /от 15 октомври до 15 април/; 19:15 /от 16 април до 14 октомври/;

В почивни дни от стадион „Берое":

08:00; 13:20; 16:40 /от 15 октомври до 15 април/; 18:40 /от 16 април до 14 октомври/;

В почивни дни от село Дъбрава:

08:15; 13:30; 16:50 /от 15 октомври до 15 април/; 18:50 /от 16 април до 14 октомври/;

-

АВТОБУС № 33 (в сила от 15. 10. 2021 г.):

От кв. "Железник: 08:10; 12:01; 16:01; 18:01

Забележка:

- курсът в 16:01 часа от кв. "Железник"се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 18:01 часа от кв. "Железник" се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

От Телевизионната кула: 09:00; 13:00; 17:00; 19:00

Забележка:

- курсът в 17:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 15 октомври до 15 април.

- курсът в 19:00 часа от Телевизионна кула се изпълнява от 16 април до 14 октомври.

-

АВТОБУС № 51 (в сила от 25.06.2020 г.)

Кв.„Три чучура-север” – ДАИ 

В работни учебни дни от кв.”Три чучура-север”:

05:10; 06:00; 06:20; 06:35; 06:50; 07:05; 07:15; 07:25; 07:45; 08:05; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:50; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35; 17:50; 18:10; 18:30; 18:50; 19:10; 19:30; 19:50; 20:30; 21:30;

В работни учебни дни от ДАИ:

05:40; 06:30; 06:50; 07:05; 07:20; 07:36; 07:45; 07:56; 08:20; 08:35; 08:50; 09:05; 09:20; 09:35; 09:50; 10:05; 10:20; 10:35; 10:50; 11:05; 11:20; 11:35; 11:55; 12:05; 12:20; 12:35; 12:50; 13:05; 13:20; 13:35; 13:50; 14:05; 14:20; 14:35; 14:50; 15:05; 15:20; 15:35; 15:50; 16:05; 16:20; 16:35; 16:50; 17:05; 17:20; 17:35;

Забележка:  Курсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.

В работни учебни дни от спирка Алана:

17:50; 18:00; 18:15; 18:35; 18:50; 19:10; 19:35; 19:50; 20:10; 20:50; 21:50;

В работни не учебни дни от кв.”Три чучура-север”:

05:10; 06:00; 06:30; 06:50; 07:05; 07:25; 07:50; 08:10; 08:30; 08:50; 09:10; 09:30; 09:50; 10:10; 10:30; 10:50; 11:10; 11:30; 11:50; 12:10; 12:30; 12:50; 13:10; 13:30; 13:50; 14:10; 14:30; 14:50; 15:10; 15:30; 15:50; 16:10; 16:30; 16:50; 17:10; 17:30; 17:50; 18:15; 18:35; 18:55; 19:30; 20:00; 20:30; 21:00; 21:30;

В работни не учебни дни от ДАИ:

05:40; 06:30; 06:55; 07:20; 07:36; 07:56; 08:20; 08:40; 09:00; 09:20; 09:40; 10:00; 10:20; 10:40; 11:00; 11:20; 11:40; 12:00; 12:20; 12:40; 13:00; 13:20; 13:40; 14:00; 14:20; 14:40; 15:00; 15:20; 15:40; 16:00; 16:20; 16:40; 17:05; 17:20;

ЗабележкаКурсовете, преминаващи през ДАИ в работни дни в 05:40; 07:36; 07:56 и 17:05 часа влизат в района на „Петрол”.

В почивни дни от кв.”Три чучура-север”:

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

Забележка:  Само в събота курсовете в 07,45; 08,15 и 12,45 часа  се изпълняват до „Топливо“.

В работни не учебни дни от спирка Алана:

17:40; 17:55; 18:15; 18:35; 18:55; 19:15; 19:50; 20:20; 20:50; 21:20; 21:50;

В събота от кв. "Три чучура - север":

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

В събота от спирка Алана:

13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;

В събота от ДАИ:

06:42; 07:12; 07:42; 08:12; 08:42; 09:12; 09:42; 10:12; 10:42; 11:12; 11:42; 12:12; 12:42; 13:12;

В неделя от кв. "Три чучура - север":

06:15; 06:45; 07:15; 07:45; 08:15; 08:45; 09:15; 09:45; 10:15; 10:45; 11:15; 11:45; 12:15; 12:45; 13:15; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:30; 21:30;

В неделя от спирка Алана:

06:50; 07:20; 07:50; 08:20; 08:50; 09:20; 09:50; 10:20; 10:50; 11:20; 11:50; 12:20; 12:50; 13:20; 13:45; 14:15; 14:45; 15:15; 15:45; 16:15; 16:45; 17:15; 17:45; 18:15; 18:45; 19:15; 19:45; 20:15; 21:00; 22:00;

В неделя от ДАИ:

11:42; 12:12; 12:42;

 

-

АВТОБУС № 204  (в сила от 15.09.2020 година)

СБА - Гробищен парк 2:

От СБА: 08:00; 10:00; 12:00;

От Гробищен парк 2:  09:10; 11:10; 13:10 

*  *  *

- - - - - - -

ТРОЛЕЙБУСНИ ЛИНИИ

Алтернативен линк 1: https://transinfo.starazagora.bg/lines?fbclid=IwAR2UmfIksCqK9LsN3DiuFXVEuCDes8-PcDykeu_ge-YvU6jBFJ-A1tAFM_Q

Алтернативен линк 2: https://www.starazagora.bg/bg/gradski-transport/troleybusni-linii

 

ТРОЛЕЙБУС № 1 

Кв.”Железник” – СБА (в сила от 15.10.2021 г.):

В работни дни от кв.”Железник”

06,15; 06,45; 07,14; 07,45; 08,15; 08,45; 09,10; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 12,10; 12,40; 13,10; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 17,15; 18,15; 19,15; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В работни дни от СБА

06,15; 06,45; 07,15; 07,45; 08,15; 08,45; 09,15; 09,40; 10,10; 10,40; 11,10; 11,40; 12,40; 13,10; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,45; 18,45; 19,45; 20,15; 20,45; 21,15; 21,45;

В събота от кв.”Железник”

06,10; 10,10; 11,10; 12,10; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В събота от СБА

06,15; 06,40; 10,40; 11,40; 12,40; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;

В неделя от кв.”Железник”

06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 21,50;

В неделя от СБА

06,15; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 21,40;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 2 (в сила от 15.10 2021 г.)

Стадион ”Берое” – Мототехника

В работни дни от стадион "Берое" в учебно време:

05,30; 06,00; 06,15; 06,30; 06,45; 06,55; 07,10; 07,20; 07,30; 07,40; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,40; 20,00; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от стадион "Берое" в неучебно време:

05,30; 06,00; 06,20; 06,35; 07,00; 07,20; 07,40; 08,00; 08,20; 08,40; 09,00; 09,20; 09,40; 10,10; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,00; 14,20; 14,40; 15,00; 15,20; 15,40; 16,00; 16,20; 16,35; 16,50; 17,10; 17,40; 18,00; 18,20; 18,40; 19,00; 19,20; 19,50; 20,10; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в учебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,45; 07,00; 07,15; 07,20; 07,35; 07,50; 08,00; 08,10; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,10; 20,30; 20,50; 21,10; 21,30; 22,00;

В работни дни от Мототехника в неучебно време:

05,00; 05,30; 06,00; 06,30; 06,50; 07,05; 07,35; 07,50; 08,05; 08,30; 08,50; 09,10; 09,30; 09,50; 10,10; 10,40; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 13,50; 14,10; 14,30; 14,50; 15,10; 15,30; 15,50; 16,10; 16,30; 16,50; 17,05; 17,20; 17,40; 18,10; 18,30; 18,50; 19,10; 19,30; 19,50; 20,20; 20,40; 21,00; 21,30; 22,00;

В събота от стадион "Берое":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,20; 09,40; 10,00; 10,20; 10,40; 11,00; 11,20; 11,40; 12,00; 12,20; 12,40; 13,00; 13,20; 13,40; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,40; 19,10; 19,40; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В събота от "Мототехника":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 09,50; 10,10; 10,30; 10,50; 11,10; 11,30; 11,50; 12,10; 12,30; 12,50; 13,10; 13,30; 14,10; 14,40; 15,10; 15,40; 16,10; 16,40; 17,10; 17,40; 18,10; 18,40; 19,10; 19,40; 20,10; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В неделя от стадион "Берое":

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

В неделя от Мототехника:

06,00; 06,30; 07,00; 07,30; 08,00; 08,30; 09,00; 09,30; 10,00; 10,30; 11,00; 11,30; 12,00; 12,30; 13,00; 13,30; 14,00; 14,30; 15,00; 15,30; 16,00; 16,30; 17,00; 17,30; 18,00; 18,30; 19,00; 19,30; 20,00; 20,30; 21,00; 21,30; 22,00;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 26

Кв.”Железник” – Мототехника (в сила от 15.10.2021 г.):

В работни дни от кв.”Железник”:

05,55; 06,25; 06,40; 06,55; 07,02; 07,10; 07,25; 07,40; 07,55; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,40; 16,55; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25;

В работни дни от Мототехника:

05,50; 06,25; 06,55; 07,10; 07,25; 07,32; 07,40; 07,55; 08,10; 08,25; 08,55; 09,25; 09,55; 10,25; 10,55; 11,25; 11,55; 12,25; 12,55; 13,25; 13,55; 14,25; 14,55; 15,25; 15,55; 16,25; 16,55; 17,10; 17,25; 17,55; 18,25; 18,55; 19,25; 19,55; 20,25; 20,55;

В събота от кв. "Железник":

06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,50; 11,50; 12,50; 14,25; 15,25; 16,25; 

В събота от "Мототехника":

07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 11,20; 12,20; 13,20; 13,55; 14,55; 15,55; 16,55;

-

*

ТРОЛЕЙБУС № 36   (в сила от 15.10.2021 г.)

Кв. "Железник" - Пивоварен завод "Загорка":

В работни дни от кв.”Железник”:

05,20; 05,50; 06,05; 06,20; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,50; 20,05; 20,20; 20,50; 21,05; 21,20; 21,50; 22,05;

В работни дни от ПЗ”Загорка”:

05,15; 05,35; 05,50; 06,20; 06,35; 06,50; 07,05; 07,20; 07,35; 07,50; 08,05; 08,20; 08,35; 08,50; 09,05; 09,20; 09,35; 09,50; 10,05; 10,20; 10,35; 10,50; 11,05; 11,20; 11,35; 11,50; 12,05; 12,20; 12,35; 12,50; 13,05; 13,20; 13,35; 13,50; 14,05; 14,20; 14,35; 14,50; 15,05; 15,20; 15,35; 15,50; 16,05; 16,20; 16,35; 16,50; 17,05; 17,20; 17,35; 17,50; 18,05; 18,20; 18,35; 18,50; 19,05; 19,20; 19,35; 19,50; 20,20; 20,35; 20,50; 21,20; 21,35; 21,50; 22,15;

В почивни дни от кв.”Железник”:

06,20; 06,40; 07,20; 07,40; 08,20; 08,40; 09,20; 09,40; 10,20; 10,40; 11,20; 11,40; 12,20; 12,40; 13,20; 13,40; 14,20; 14,40; 15,20; 15,40; 16,20; 16,40; 17,20; 17,40; 18,20; 18,40; 19,20; 19,40; 20,20; 20,40; 21,20; 22,05;

В почивни дни от ПЗ ”Загорка”:

05,50; 06,10; 06,50; 07,10; 07,50; 08,10; 08,50; 09,10; 09,50; 10,10; 10,50; 11,10; 11,50; 12,10; 12,50; 13,10; 13,50; 14,10; 14,50; 15,10; 15,50; 16,10; 16,50; 17,10; 17,50; 18,10; 18,50; 19,10; 19,50; 20,10; 20,50; 21,10; 22,15

- - - - - - -

РАЗПИСАНИЕ НА КРАЙГРАДСКИТЕ ЛИНИИ ДО СЕЛАТА

Още от Стара Загора

Стара Загора събира български куклари от цялата страна Стара Загора събира български куклари от цялата страна
Старозагорският куклен театър ще бъда домакин на Общото събрание на АКТ УНИМА - България, което ще се проведе на 14 юни от 12.30 часа. Събранието е отчетно-изборно. България е колективен член на Световната неправителствена организация под егидата на ЮНЕСКО от 1963 г., създадена с цел да използва кукленото изкуство в името на общочовешки идеали като мир и разбирателство между хората без оглед на р...
100 години след Пучини - с песните му на 11 юни на сцената на Старозагорската опера 100 години след Пучини - с песните му на 11 юни на сцената на Старозагорската опера
Като въведение в предстоящата Пучиниева програма, посветена на 100 години от смъртта на гениалния италиански композитор Джакомо Пучини, е камерният концерт със заглавието От любов към Пучиниrdquo; от цикъла Музика без границиrdquo;. Сопраното Деси Стефанова и пианистката Деница Петрова ще представят на 11 юни от 19.00 часа на сцената на Старозагорската опера част от великолепното песенно творчест...
Голям успех на студенти от Тракийския университет Голям успех на студенти от Тракийския университет
Студенти и докторанти на Тракийския университет спечелиха най-много награди във Втория Национален конкурс Фермерството и младите хора, обявен в началото на годината от Българския фермерски съюз. И шестимата бяха отличени, съответно с 1 първа, 2 втори и 3 трети награди в голямата конкуренция на повече от 200 участници от цялата страна. Церемонията по награждаването се проведе в София, а голямата и...
Ели Скорчева си тръгна с 2 статуетки от кинофестивала „Златната липа“ 2024 в Стара Загора Ели Скорчева си тръгна с 2 статуетки от кинофестивала  Златната липа  2024 в Стара Загора
Връчиха тържествено наградите Златна липа на церемония по закриване на кинофестивала Единадесетото издание на Международния кинофестивал за ново европейско кино Златната липа 2024 беше официално закрит тази вечер с тържествена церемония в залата на Старозагорската опера. Преди това обаче петчленното жури, с председател кинокритика Геновева Димитрова, обяви отличените филми в четирите категории на...
Програма на Кукления театър в Стара Загора за юни 2024 г. Програма на Кукления театър в Стара Загора за юни 2024 г.
Старозагорският куклен театър започва от 1 юни да играе част от представленията си на лятната сцена на театъра. Ето програмата: -1.06 11:00 ЗАЙЧЕТО ПИТЪР- 1.06 18:00 ПИТЪР ПАН Премиера на Детска театрална школа Вход свободен!- 2.06 11:00 УМНИЦИ ЮНАЦИ лятна сцена.7.06 19:00 ПИТЪРПАН Детска театрална школа вход свободен-8.06 11:00 ЖАБОКЪТ ПРИНЦ -9.06 11:00 БАНДА БАЦИЛИ лятн...