Бюро по труда - Стара Загора

Бюро по труда - Стара Загора

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – СТАРА ЗАГОРА – ул. “Ст. Караджа” №8

Към 15 май 2024 г.:

РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1 счетоводител, оперативен
1 инженер, строителство на сгради и съоръжения
1 лекар, хирург
1 акушерка
1 специалист, продажби с немски език
2 специалист, качество

РАБОТНИ МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

30 служител, запитвания
40 работник, повърхностна обработка на дърво
10 машинни оператори
5 настройчик на шприцмашини и сродни на тях
2 пощенски раздавач (пощальон)
20 ресторантски служители
5 техник, охранителна техника
2 снабдител, доставчик
10 зареждачи
20 лични и социални асистенти
8 санитари
1 склададжия
3 консултант (промотьор), продажби
3 шивачи
3 гладач

Свободни работни места в Община Стара Загора по данни на Агенцията по заетостта:

https://www.az.government.bg/bg/ejobs/view_prl/

#

Още от Бюра по труда

Бюро по труда - Казанлък Бюро по труда - Казанлък
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com* СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА КЪМ 21 май 2024 г. 2 2151-6001/Инженер, автоматизация Висше / Електротехника, електроника и автоматика 1 7411-2004/Електротехник, поддръжка на сгради Висше / Електротехника, електроника и автоматика MS Office2 7421-2002/Електрончик Висше / Електротехника, електроника и автоматика (Електронна техника и квалификационна група по електробезопасност) 1...