ОИЦ Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

ОИЦ Стара Загора с анкетно допитване за финансиране на проектни идеи

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*

Министерството на регионалното развитие и благоустройството  (МРРБ) публикува първа покана за набиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции с краен срок до 27.09.2023 г., 17:30 ч.,по която институциите, бизнеса и гражданския сектор имат възможност да кандидатстват и получат финансиране за инвестиции в секторите, в които развиват своята дейност. 

Процедурата ще подпомага мерки съгласно следните изисквания:

Приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на съответната територия, включително:

държавни органи, областни администрации и общински власти;

представителите на гражданското общество (неправителствени организации, организации на работодатели и на синдикати, фондации);

представители на бизнеса (предприятия), научната общност;

Дейностите да бъдат предвидени в Интегрираната териториална стратегия (ИТС) на Югоизточен район за планиране.

За секторите пътна инфраструктура, образование, здравеопазване, социална политика и култура – да съответстват на картите на нуждите в сектора.

Съответствие с картите няма да се изисква за общински пътища и нова образователна инфраструктура.

Процедурата ще бъде реализирана в две фази

Набиране на концепции за ИТИ (в срок до 27.09.2023 г.), подбор и одобрение (Фаза 1)

Разработване на детайлни проектни предложения (Фаза 2).

Финансиращи програми за Югоизточен регион (ЮИР) и индикативен бюджет:

Програма „Развитие на регионите“ (ПРР) – 261 681 858 лева;

Програма „Образование“ (ПО) - 28 988 016 лева;

Програма „Околна среда“ (ПОС) - 28 513 230 лева;

Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП) - 41 030 736 лева;

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ (ПНИИДИТ) - 7 861 669 лева;

Програма „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) - 82 081 690 лева;

За целите на изпълнение на новия подход участват различни органи на национално и регионално ниво както следва:

Регионален съвет за развитие – който отговаря за реализирането на мерките заложени в Интегрираната териториална стратегия на Югоизточен район за планиране;

Звено за медиации – съдейства за сформирането на партньорства и идентифициране на подходящи проектни идеи; провежда информационни кампании и дейности за популяризиране на възможностите за реализация на ИТИ. Представители в звеното за медиации за област Стара Загора са г-жа Радка Тилева – Управител и г-жа Мариана Стоилова – експерт в ОИЦ. 

Звено за публични консултации – Организира и провежда обществени консултации свързани с разглеждане и обсъждане на подадените по Фаза 1 концепции за ИТИ. Г-жа Даниела Кънева и г-жа Надежда Живкова, експерти в ОИЦ Стара Загора ще отговарят за изпълнение на дейностите на звеното за област Стара Загора.

Звено за предварителен подбор – се състои от представители на Управляващите органи на програмите, които ще извършват проверка за административно съответствие и допустимост, и приоритизация на концепциите за ИТИ.

Във връзка с горепосоченото, експертният състав на ОИЦ Стара Загора започна провеждането на анкетно допитване за нивото на познаваемост и нагласите за прилагане на подхода ИТИ през програмния период 2021-2027 г., и да подпомогне създаването на бъдещи партньорства за изпълнение на инвестиции за развитие на региона.

Всеки заинтересован може да се включи в допитването, попълвайки уеб базираната анкета, чрез линка по-долу:

https://forms.gle/eaMEYLyiA3ujtArg9

 Контакти Областен информационен център Стара Загора:

гр. Стара Загора

бул. „Митрополит Методи Кусев“ №9

Тел. 042/603 526

e-mail: oic.stz@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011375713089


#

Още от Стара Загора

Очакват се смущения във водоподаването за Опан на 22 и 23 май Очакват се смущения във водоподаването за Опан на 22 и 23 май
Водоснабдяване и Канализацияrdquo; ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с промивка и дезинфекция на Водна кула Опан и водоснабдителната мрежа на с. Опан са възможни сериозни смущения във водоподаването и колебания на налягането на 22.05.2024 г. и 23.05.2024 г. ВиК ЕООД Стара Загора ще осигури водоноски и препоръчва на всич...
Без вода в три от западните квартали на Стара Загора на 22 май (сряда) Без вода в три от западните квартали на Стара Загора на 22 май (сряда)
Водоснабдяване и Канализацияrdquo; ЕООД Стара Загора съобщава на гражданите, обществените и болнични заведения, предприятия и фирми, че във връзка с промивка и дезинфекция на ОШ6 и ОШ7 (ОШ = облекчителна шахта - б.р.) ще има смущения във водоподаването в следните квартали в гр. Стара Загора на 22.05.2024 г. от 10:00 ч. до 17:00 часа.: * кв. Три чучура-център* кв. Три чучура-юг* кв. Казански-запад...
116 новодипломирани ветеринарни лекари от Тракийския университет положиха хипократовата клетва 116 новодипломирани ветеринарни лекари от Тракийския университет положиха хипократовата клетва
На тържествена церемония днес Ветеринарномедицинският факултет на Тракийския университет изпрати своите абсолвенти. Тази година се дипломират общо 127 абсолвенти, от които 116 ветеринарни лекари от България, Великобритания, Гърция, Ирландия, Канада и Кипър, както и 11 магистри по магистърската програма Интегрирани системи за управление качеството и безопасността на храните. Сред официалните гости...
Ректорът проф. Добри Ярков и немският министър Томас Шмидт откриха международния форум Симул+ в Тракийски университет – Стара Загора Ректорът проф. Добри Ярков и немският министър Томас Шмидт откриха международния форум Симул+ в Тракийски университет – Стара Загора
Тракийският университет в Стара Загора е домакин на Международния форум SIMUL+, организиран съвместно с Министерството на регионалното развитие на Саксония, начело с министър Томас Шмидт и с подкрепата на Посолството на Федерална република Германия в София. Дискусиите в рамките на форума са в областите: ONE HEALTH, Кибер сигурност, Кръгова икономика, Ландшафт след въгледобив. Целта на събитието е...
Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Загора, Кюстендил и Перник
129 млн. лв. се отпускат за саниране на жилищни сгради в Старозагорска област Областният управител Ива Радева участва в заседания на местните подкомитети на Фонда за справедлив преход и Комитет за наблюдение на Програма Развитие на регионите 2021-2027, които се проведоха на 13 и 14 май 2024 г. Одобрени са първите две програми по Териториалните планове за Справедлив преход за областите Стара Заго...