524 безработни лица са постъпили на работа през месец май 2023г. в област Стара Загора

524 безработни лица са постъпили на работа през месец май 2023г. в област Стара Загора

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
През месец май 2023г.в област Стара Загора на работа са постъпили 524 безработни лица. От тях на първичен пазар на труда са устроени общо 507 лица, по мерки за заетост – 1 лице, по програми – 4 лица и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ - 12 лица.

117 от общо постъпилите на работа са с работническа специалност, 180 са от групата на специалистите и 227 са безработни лица без квалификация. 

По степен на образование с висше образование са 97 лица, със средно 285 и с основно и по-ниско 142 лица.

През месец майв бюрата по труда от област Стара Загора са заявени общо 524 свободни работни места, 515 от които са на първичен пазар на труда. По програми свободните работни места са 9, като 5 от тях са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Равнището на безработица през месец май 2023г. е 4% при 5,1% за страната – стойността за областта се запазва спрямо предходния месец, а спрямо месец май 2022г. намалява с 0,48%/от 4,48% на 4%/. 

Към 31.05.2023г. броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от областСтара Загорае 5 067, като спрямо предходния месец /5 091/ еотчетено намаляване на броя им с 24, а в сравнение с месец май 2022г.регистрираните безработни намаляват с 623 /от 5 690 през месец май 2022г. на 5 067 лица през 2023г./.

С най-ниско равнище на безработица от областта са общините Павел баня и Казанлък – 2,4%, Стара Загора – 2,6%, а с най-високо – общините Николаево – 27,5% и Братя Даскалови – 23,8%.

Област Стара Загора е на 5-та позиция по показателя равнище на безработица сред 28-те области в страната след София град, Варна, Бургас и Перник.

Новорегистрираните безработни лица през месеца са 863и са от различни икономически дейности според класификацията по икономически дейности.  Регистрираните от сектор „Услуги” са 40,3% /348/, 30,4% са регистрираните от сектор „Индустрия” /262/, от Аграрния сектор – 3,5% /30/. Безработните лица, които не са определили отрасъла, от който са освободени от работа през месеца са 223 – 25,8%.

През месец май 2023г. в бюрата по труда на област Стара Загора са регистрирани 2 860 жени/56,4%/и 2 207 мъже /43,6%/. Броят на жените намалява спрямо предходния месец с 37 /2 897/, а при мъжете се установява увеличение с 13 /2 194/. 

С най-голям дял е възрастовата група над 55г. – 24,7% /1 254/, като безработните лица над 50г. са 1 882 – 37,1% от общо регистрираните. Регистрираните безработни лица в групата от 50 до 54г. са 628 или 12,4%.

С най-нисък относителен дял са младежите до 19г. – 1,1% /57/.

През месец май 2023г. регистриранитемладежи до 29г. общо са 609, като делът им е 12% от всички безработни лица. Безработните младежи се увеличават с 11 спрямо предходния месец /598/.

Регистрираните продължително безработни лицас престой в бюрото по труда над 1 година в Област Стара Загора са 854 и съставляват 16,9% от всички регистрирани безработни. Спрямо предходния месец броят им намалява с 42лица /896/.

По образователна структура регистрираните безработни лица са:

С висше образование - 675 души и относителен дял 13,3%. Броят им спрямо предходния месец намалява с 29 /704/.

Безработните със средно образование, в т.ч. със средно професионално образование, съставляват 37,5% от цялата разглеждана съвкупност и са 1 901. Спрямо предходния месец намаляват със 7/1 908/.

Безработните с основно и по-ниско образование са 2 491 души или 49,2%. Спрямо предходния месец те се увеличават с 12 /2 479/.

По професионална структура регистрираните безработни са:

- с работнически професии – 17,1% /866/;

- специалисти – 23,8% /1 205/;

- без специалност и професия – 59,1% /2 996/. 

Регистрираните извън групата на безработните лица – заети, учащи и пенсионери са 42. Започналите работа от тези групи през месеца са 30.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТИВНАТА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТТА В ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА

По програми за заетост и обучениеработилите лица през месеца са 116.

По мерки за насърчаване на заетостта работилите лица за месеца са 82.

Проект BG05SFPR002-1.001-0002 „Започвам работа”- компонент 1 „Активиране” – през месец май са активирани и регистрирани 33 неактивни лица.
#

Още от Стара Загора

Гео Милев у дома: Три представления по текстове на великия български експресионист ще бъдат представени в дома му в Стара Загора Гео Милев у дома: Три представления по текстове на великия български експресионист ще бъдат представени в дома му в Стара Загора
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Премиерата на спектакъла България, страната на убитите поети ще се състои на 27 септември 2023 г. от 18 часа От 27 до 29 септември 2023 г. театър-студио 4хС гостува в къщата музей на Гео Милев в Стара Загора с три представления по текстове на българския модернист. Всички спектакли са със свободен вход с цел максимална достъпност на старозагорци до творчеството на великия...
Предстои възстановяване на мантинели, знаци и маркировка по пътищата в Старозагорска област Предстои възстановяване на мантинели, знаци и маркировка по пътищата в Старозагорска област
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*В Областната администрация днес се състоя редовно заседание на Комисията по безопасност на движение по пътищата. То бе председателствано от областния управител Ива Радева. В заседанието онлайн се включи и Светослав Васев, експерт в Държавна агенция Безопасност на движението по пътищата. От ОД МВР изнесоха статистика за пътнотранспортните произшествия в Старозагорска облас...
Петима свещеници поемат богослуженията в Руската църква в София Петима свещеници поемат богослуженията в Руската църква в София
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Със своя заповед от днес, 25.09.2023 г., Негово Светейшество Българският Патриарх Неофит, в упражняване на правомощията си на Софийски митрополит, в чиято епархия се намира храм Св Николай Мирликийскиrdquo;, лично назначи свещеници от София, които ще поемат обгрижването на храма, като извършват обичайните богослужения. Софийската Света митрополия гарантира, че никаква час...
Становище на митрополит Киприан - говорител на Св. Синод на БПЦ-БП Становище на митрополит Киприан - говорител на Св. Синод на БПЦ-БП
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*По повод постъпилите запитвания за позиция във връзка със затварянето на храм Св. Николай Мирликийски Чудотворецrdquo; в София, по-известен като Руската църква, заявявам, че Св. Синод на БПЦ-БП е съборен орган, който ще разгледа въпроса на следващото си заседание. Всяка появила се информация в публичното пространство не следва да се разглежда като официално становище на ...
Откриха Международния куклено-театрален фестивал за възрастни „Пиеро“ 2023 Откриха Международния куклено-театрален фестивал за възрастни  Пиеро  2023
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*В Стара Загора започна 13-тото издание на Международния куклено-театрален фестивал за възрастни Пиеро. Официалното откриване тази година бе в Художествената галерия в Стара Загора, където е подредена изложбата сценография и плакат на Мариета Голомехова и Люба Томова. Директорът на кукления театър Дарин Петков подчерта огромния интерес на трупи от целия свят към тазгодишно...