Тол платформа предлага дигитални услуги за транспортния бранш, в съответствие с европейската директива

Тол платформа предлага дигитални услуги за транспортния бранш, в съответствие с европейската директива

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
Тол таксуването стана дигитално, като Европейската комисия постави пред страните-членки изискване за въвеждане на единна електронна тол услуга EETS. „Интелигентни трафик системи“ АД разработи в съответствие с европейските стандарти онлайн платформа, която предлага на превозвачите не само удобно и бързо заплащане на пътни такси у нас и в ЕС, но и пълно обслужване на бизнеса и всички необходими услуги в едно дигитално пространство.  

TollPass.bg e първата онлайн платформа в България, на която са достъпни всички транспортни услуги - може да се купи електронна винетка за лекия автомобил или да се осъществи автоматично тол таксуване за тежкотоварните превози, да се провери за нарушения и да се плати компенсаторна такса, да се закупи маршрутна карта или да се проследи с GPS автомобилния парк в България и Европа, като бъде управляван дистанционно от флийт мениджърите. 

На TollPass.bg в реално време се отчита тол таксуването с едно бордово устройство TollPass Eurobox за 15 европейски държави и тол системи включително и България. Вече не се налага закупуване и монтиране на различни устройства при пресичане на границите, както и сключване на договори и администрирането им с доставчици от съответните държави от ЕС.  Не е необходимо спиране на тежкотоварните превозни средства за заплащане на пътни такси, нито активация на местно устройство за отчитане. Това спестява разходи, време, персонал и документация на собствениците на автопаркове. Също така допринася за свободния обмен в рамките на ЕС на стоки, чието транспортиране се осъществява бързо и без престой.

Друго улеснение, предлагано от TollPass.bg, е проследяването в реално време на превозите с TollPass Fleet в България и Европа. Това е още едно смарт решение, което дава нови възможности на мениджърите през платформата да осъществяват GPS проследяване на превозните средства над 3.5 тона, като контролират маршрута и скоростта, избягват задръствания и елиминират опасностите от забавяне на транспортната услуга. 

Този нов тип интелигентно управление на автопарка е съчетан с множество онлайн услуги като автоматично генериране в профила на пътни листове, отчети и справки, които в миналото отнемаха часове труд и специализиран персонал. Сега на едно място за удобство на флийт мениджърите се получава информация 24/7 за тол потреблението, отстъпки от тол таксите, закупуване при необходимост на маршрутни карти, проверка за нарушения.

Концепцията на ИТС АД „Една платформа – много услуги“ е в едно онлайн пространство, в индивидуалния си профил, транспортният бранш да намира всичко необходимо за функционирането на бизнеса, което далеч надхвърля единствено заплащането на пътните такси. 

Пример за такава услуга на платформата е възможността да се сключи на нея застраховка „Гражданска отговорност“, за която има калкулатор и формуляр за попълване на данните. Друга област, в която TollPass.bg предлага дигитално решение за транспортния бизнес, са услугите за възстановяване на ДДС, заплатени по фактури за тол такси, акцизи или горива и други стоки и услуги.

Разработването на целия спектър от услуги за транспортния бранш на една онлайн платформа се дължи на успешно осъществена софтуерна интеграция с множество партньорски компании и администрации , което представлява сериозна инвестиция в името на  удовлетворяване на нуждите на бизнеса от високотехнологични съвременни решения за транспорта.

„Целта ни е удобното и бързо заплащане на пътни такси в цяла Европа TollPass EETS с едно бордово устройство TollPass Eurobox да се съчетае с обслужване в реално време на транспортния бранш. Флийт мениджмънтът на автопарковете не е това, което беше в миналото – купища хартия и попълвани на ръка пътни листове, а е свързан с интелигентните трафик системи и непрекъснатото им динамично развитие.  Нашата компания работи за превръщането му в ефективна и печеливша дейност, като оптимизираме ресурсите и финансовите разходи на превозвачите, предлагайки най-модерните дигитални услуги. Не сме само тол платформа, а платформа, която създава добавена стойност  за транспортните компании, като отговаряме на нуждите на сектора с високотехнологични решения“, според търговският директор на „ИТС“ АД Иван Георгиев.

Онлайн платформата TollPass.bg продължава да се развива, като в следващите месеци се очаква разширяване на обхвата на държавите, които обслужва – освен България, Италия, Унгария, Швейцария, Австрия, Полша, Германия, германските тунели Warnaw и Herren, Белгия, белгийския тунел Liefkenshoek, Франция, скандинавските мостове Storebaelt и Oresund, Испания, Португалия, скоро ще бъдат включени и Чехия, Словения, Словакия, както и GPS проследяването за  Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Турция. Ще бъдат добавени нови функционалности и услуги за транспортния бранш.

„Интелигентни трафик системи“ АД  е национален доставчик на услуги за електронно таксуване на пътни такси  – електронни винетки и тол от 2019 г. и официален партньор на Агенция „Пътна инфраструктура”.
#

Още от България

Кампанията за ранен прием на курсанти вече е в ход
20/02/2024 България
Кампанията за ранен прием на курсанти вече е в ход
Пълна държавна издръжка по време на следването си и гарантирана дългосрочна професионална реализация като офицери в Българската армия. Това са само част от предимствата, които получават курсантите във висшите военни училища. Кампанията за ранен прием вече е в ход. 533 са местата за прием на курсанти за учебната 2024/2025 г., обявени със заповед на министъра на отбраната. Кандидатите за тях могат ...
НАП предупреждава фирми с големи материални запаси
07/02/2024 България
НАП предупреждава фирми с големи материални запаси
Близо 7000 дружества получават писма от приходната агенция Близо 7 000 фирми в страната са получили предупредителни писма от НАП за нелогично високи материални запаси на обща стойност почти 5,6 млн. лв. Те са посочили в счетоводните си баланси за 2022 г. значително увеличение на съхраняваните в склад стоки, материали или продукция или има несъответствие между стойността на наличните материални за...
НАП: До 31 януари може да се променя вида на осигуряването
25/01/2024 България
НАП: До 31 януари може да се променя вида на осигуряването
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*До 31 януари самоосигуряващите се лица могат да променят вида на осигуряването си. Те задължително се осигуряват във фонд Пенсии на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд Общо заболяване и майчинствоrdquo;. Самоосигуряващите се лица, които изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд Общо заболяване и майчинствоrdqu...
Близо 1,8 милиона потребители използват ПИК на НАП
23/01/2024 България
Близо 1,8 милиона потребители използват ПИК на НАП
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Близо 1,8 милиона потребители имат персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 190 000 кода, от които 11 000 са на юридически лица. Повече от 500 000 граждани са използвали своя ПИК през 2023 г., за да подадат годишната си данъчната декларация в Портала за електронни услуги на приходната агенция. Е-платформата на НАП пред...
WWF проведе кръгла маса за обсъждане на Интегрирания план за енергетика и климат
18/01/2024 България
WWF проведе кръгла маса за обсъждане на Интегрирания план за енергетика и климат
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*На събитието присъстваха представители на МОСВ, МЕ, държавни, общински и академични институции и НПО-сектора България трябва по възможно най-бърз и най-добър начин да актуализира своя Интегриран национален план в областта на енергетиката и климата (ИНПЕК). До този извод стигнаха десетките експерти и представители на министерства, общини, академични институции и неправител...