Обсъждат инсталирането на 50 зарядни станции за електромобили в трансграничната зона България-Гърция

Първата зарядна станция за електромобили в Стара Загора беше открита на 17 декември 2012 г.
Обсъждат инсталирането на 50 зарядни станции за електромобили в трансграничната зона България-Гърция

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
Устойчивото използване на електромобили, което ще позволи подобряване на развитието на бизнеса в Ивайловград и Свиленград, ще се разисква на последните две за България Кръгли маси от трансграничния проект E.VE.CR.I. Срещите с регионалния бизнес ще се проведат в понеделник, 5 декември 2022 г., в Ивайловград, в сградата на Общинската администрация от 11:00 до 12:30 ч. и във вторник, 6 декември 2022 г. в Свиленград, по същото време в административната сграда на общинската администрация.

Тест драйвът на електромобил ще бъде в края на срещите на местните представители на малки и средни предприятия с експерти и други заинтересовани страни от България и Гърция. Срещите ще се проведат под мотото „Изграждане на устойчиво бъдеще за местния бизнес и общността чрез електрическа мобилност“. Всяка една от Кръглите маси се организира в рамките на проект Е.VE.CR.I., който е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020.

Възможните бизнес модели и решения за малки и средни бизнеси се представят на всяка маса от експерти които разясняват и административните стъпки и разрешителни, необходими да се предприемат и получат в съответствие с нормативната база на двете държави, за да се инсталират и управляват зарядни станции. На обсъжданията са поканени съдържатели на хотели, ресторанти, магазини, кафенета, както и на представители на други компании и фирми, които притежават места за паркиране. На срещите те могат да се срещнат с присъстващите оператори и инвеститори, за да обсъдят стъпките за инсталиране на зарядни станции в региона. По този начин ще се стимулира изграждането на мрежа от 50 електрозарядни станции в рамките на проекта до пролетта на 2023 г.

Липсата на непрекъснато достъпна, лесна за използване и широко разпространена мрежа от точки за зареждане е въпрос, чийто устойчив отговор се дава от проекта E.VE.CR.I. В резултат от работата по проекта ще бъдат подпомогнати районите в близост до границата, където се осъществяват много пътувания до съседната страна. Това обяснява първостепенното значение на необходимостта от използване на мрежата за зареждане на другата страна. Чрез възможностите на проекта E.VE.CR.I ще бъдат улеснени компаниите, управляващи инфраструктури за зареждане, които се налагат в Гърция и България, подобно на по-напредналите европейски страни.

Подобрената енергийна ефективност, намалените емисии на парникови газове, засягащи качеството на въздуха и качеството на живот, подобряване на предприемачеството в трансграничния регион чрез споделяне, партньорство и взаимно обучение и създаване на жива мрежа от привърженици на електрическата мобилност, както и развитието и разширяването на мрежата от електрически автомобили в трансграничния регион са едни от предимствата за регионите от двете страни на границата.

E.VE.CR.I е иницииран от Съюза на производителите на екологична енергия - BG (СПЕЕ-BG), Центъра за технологични изследвания Елада на Гръцкия институт по транспорт (CERTH-HIT) и Българска асоциация за електрически превозни средства (БАЕПС). Проектът е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и от национални фондове на страните, участващи в Програмата за сътрудничество на Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020”.
#

Още от Свят

Четвъртият рунд на инициативата Европейско градско управление дава 2,88 милиона евро на участниците
05/09/2022 Свят ЕС
Четвъртият рунд на инициативата Европейско градско управление дава 2,88 милиона евро на участниците
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Остават 3 седмици за кандидатстването за субсидия Брюксел, Белгия5 септември 2022 г. С фиксирана безвъзмездна помощ до 60 000 евро ще подкрепи разработването на 48 инвестиционни концепции в четвъртия си рунд инициативата Европейско градско управление (EU City Facility - EUCF). Поканата за кандидатите е отворена до 30 септември 2022 г. и дотогава участниците могат да предс...
WWF: 17% от населението на Европа е изправено пред висок риск от недостиг на вода до 2050 г.
30/08/2022 Свят ЕС
WWF: 17% от населението на Европа е изправено пред висок риск от недостиг на вода до 2050 г.
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*София се нарежда сред 50-те най-застрашени града на континентаДокато Европа е разтърсвана от исторически горещи вълни, суши и рекордно ниски нива на реките, нов анализ на WWF показва, че 17% от хората на континента, както и 13% от неговия Брутен вътрешен продукт (БВП) могат да бъдат изправени пред високи до екстремни рискове от недостиг на вода до средата на века. Според ...
Как в Швейцария събират твърдите битови отпадъци и се борят с незаконното им изхвърляне
18/07/2022 Свят ЕС
Как в Швейцария събират твърдите битови отпадъци и се борят с незаконното им изхвърляне
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com* 2,30 франка струва торба за битови отпадъци, събират пълните два пъти седмично * Оригинално заглавие: В патрул с детективите за отпадъци * Публикация на Benjamin von Wyl (текст), Eleni Kougionis (снимка), swissinfo.chВ Швейцария проблемът с незаконното изхвърляне на твърди битови отпадъци се приема много сериозно. Специални инспектори имат за цел да издирват онези, ко...
Екип на АРИР – Стара Загора посети два еврорегиона, работещи по намаляване на замърсяването с пластмаса
07/06/2022 Свят
Екип на АРИР – Стара Загора посети два еврорегиона, работещи по намаляване на замърсяването с пластмаса
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*През последните два месеца екипът на АРИР Стара Загора имаше възможността да посети два европейски региона, партниращи си в рамките на Interreg Europe проекта PLASTECO, посветен на намаляването на замърсяването с пластмаса Грац, Австрия и Рига, Латвия. Освен екипа на агенцията, в учебните посещения бяха поканени да се включат и заинтересовани страни по темата. Първата ...
Конференция за бъдещето на Европа – важни етапи за успешната й реализация
21/01/2022 Свят ЕС
Конференция за бъдещето на Европа – важни етапи за успешната й реализация
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Конференцията за бъдещето на Европа е уникална и навременна възможност за европейските граждани да обменят мнения за предизвикателствата и приоритетите на Европа. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия се ангажираха да се вслушат в мненията на европейците и да изпълнят препоръките им в рамките на областите си на компетентност. Намираме се в решаващ момент...