БСП Братя Даскалови: Настояваме да не бъде сключван концесионен договор и изграждане на кариери за добив на варовици до нашата община

БСП Братя Даскалови: Настояваме да не бъде сключван концесионен договор и изграждане на кариери за добив на варовици до нашата община

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com
*
Изпратени са писма до президента, министър-председателя, министрите на околната среда и водите, енергетиката и здравеопазването, както и до областните управители на Стара Загора и Пловдив

„Животът, здравето и поминъкът на населението са от първостепенно значение в Братя Даскалови и не желаем в никакъв случай общината от селскостопански район с екологично земеделие, с редица защитени видове животни и птици и с потенциал за развиващ се туризъм да бъде превърната в място за добив на варовици“, заяви председателят на БСП - Братя Даскалови Веселин Калчев по повод инвестиционните намерения на дружеството „Агро Ерг“ за изграждане на кариери за добив на варовици в концесионна площ „Орманите“ на територията на съседното село Тюркмен в община Брезово. Калчев, заедно със съветниците на левицата Никола Будаков и Станка Матева, се ангажираха да представят проблема в местния парламент след поредица от срещи с жители на съседната община. Те благодариха на Общинския съвет в Братя Даскалови, гласувал декларацията с пълно мнозинство, в която се изразява безпокойство и притеснение за възможните негативни последици върху природата, живота и здравето на хората в двете общини - Брезово и Братя Даскалови.

„Инвестиционното намерение изцяло противоречи на приетия с Решение №327 от 28.07.2022 г. План за интегрирано развитие на община Братя Даскалови за периода 2021-2027 г., както и на Визията за развитие на община Братя Даскалови и на стратегическите цели“, каза председателят на Групата на БСП Никола Будаков, който прочете декларацията на БСП на последното заседание на местния парламент.

Според документа добиването на подобни строителни материали се реализира чрез използването на взривни вещества, което от своя страна ще доведе до екологична катастрофа с непоправими последици за живота и здравето на населението в общината. Ще се замърсят подпочвените води на с.Тюркмен и близките селища, защото теренът е в непосредствена близост до вододайната зона на селото. Тази кариера се намира само на 800 метра от братядаскаловското село Гранит, на 400 метра от брезовското село Тюркмен и на 2-3 км от село Братя Даскалови.

„Напомняме на Министерството на енергетиката, на РИОСВ-Пловдив и „Агро Ерг“ ЕООД, че териториите, в които се предлага кариерата, попада съгласно приетия Общ устройствен план на община Брезово в зона за земеделски и пасищни земи, в която е забранена промяната на предназначението на земята. Настояваме да не бъде сключван концесионен договор за добив на варовици и изграждане на кариери между дружеството и Министерството на енергетиката. Заявяваме своята решителност за предприемане на всички възможни законови действия, които ще бъдат насочени срещу сключване на концесионния договор“, сочи още декларацията на Общинския съвет, съобщиха от БСП - Братя Даскалови и от Областния съвет на БСП в Стара Загора.
#

Още от Партии

Обръщение към майките и жените от община Павел баня
21/01/2023 Партии
Обръщение към майките и жените от община Павел баня
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Ние, майките и жените от община Павел баня, област Стара Загора, живеем с проблемите на местната общност и мечтаем за доброто здраве на нашето поколение. Да не забравяме децата, нашите родители, щастието, обичта, която жъне здраве и просперитет, която преглъща биологичното несъвършенство и претърпява обвързаното съвършенство на екопрограмите. Ние, майките, сме изправени...
Красимир Вълчев и Маноил Манев: По-добре да плащаме, отколкото да закрием тецовете си
17/01/2023 Партии
Красимир Вълчев и Маноил Манев: По-добре да плащаме, отколкото да закрием тецовете си
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Химическото производство на карбамид-формалдехидна смола, искано от Кастамону България, силно тревожи региона Положителен момент в борбата за спасяването на мините и тецовете в комплекса Марица-изток е това, че обществеността се убеди колко жизнено необходимо за цялата страна е запазването на електропроизводството на основата на местните лигнитни въглища. Създаде се мноз...
8 старозагорски села получиха подаръци от общинската структура на ГЕРБ
16/01/2023 Партии
8 старозагорски села получиха подаръци от общинската структура на ГЕРБ
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Общинската структура на ГЕРБ Стара Загора направи подаръци на читалища и пенсионерски клубове в селата: Кирилово, Ракитница, Борилово, Старозагорски бани, Казанка, Маджерито, Петрово и Бъдеще. В зависимост от потребностите част от тях получиха смарт телевизор, а останалите конвектор. В продължение на 3 дни общинският ръководител Емил Христов и организационният секретар...
Старозагорските младежи от ГЕРБ проведоха коледна благотворителна инициатива
20/12/2022 Партии
Старозагорските младежи от ГЕРБ проведоха коледна благотворителна инициатива
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Членовете на старозагорската младежка структура на ГЕРБ проведоха благотворителна инициатива дни преди коледните празници. Те раздадоха 280 пакета с хранителни продукти на самотно живеещи възрастни хора от населените места в община Стара Загора, определени от кметовете и кметските наместници. С нашия малък жест зарадвахме хората, пожелахме им здраве и ги поздравихме с на...
Общински съветници от ГЕРБ – Стара Загора отчетоха работата на групата през 2022 г.
19/12/2022 Партии
Общински съветници от ГЕРБ – Стара Загора отчетоха работата на групата през 2022 г.
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Председателят на групата на старозагорските общински съветници от ГЕРБ Мария Жекова и колегите й: арх. Мартин Паскалев, Боян Бабанов, доц. Емил Славов, Бояна Танева Манова, Дарин Петков и д-р Георги Господинов представиха пред журналисти отчет на дейността през 2022 г. Боян Бабанов заяви, че независимо от многобройните трудности през изминаващата година, стартирала с мно...