Моника Динева: БСП предвижда пълен преглед на законодателството

Моника Динева: БСП предвижда пълен преглед на законодателството

ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ.com
*
Нужни са ясни и точни правила при внасяне на законопроекти от народни представители – публикация и обществено обсъждане на законопроекта

„БСП има ясна визия за управление във всяка една сфера на обществения живот и предлага конкретни мерки, предвижда и пълен преглед на законодателството», заяви адв.Моника Динева, кандидат за народен представител в листата на «БСП за България» в бюлетината с №4.

Според юристката следва да се преустанови порочната практика за драстична промяна на закони чрез преходни и заключителни разпоредби на други нормативни актове. «По този начин се избягва мотивирането и публичното обсъждане на промените, които в повечето случаи са лобистки или взети под определен натиск. Подобни действия затрудняват синхронизацията на законодателството и ставаме свидетели как разпоредби на един закон противоречат на норми от друг закон. Това от своя страна води до несигурност, порочност и оборимост на правоприлагането и има за последица, че по идентични казуси, съдът се произнася по различен начин», обясни Динева.

«Друг акцент в програмата на БСП е предвидимост на законодателството, тъй като досега чрез честата промяна на действащите нормативни актове се въвеждат коренно противоположни правила, които водят до объркване у субектите и респективно предполагат множество нарушения и грешки. В повечето случаи промените са необмислени, съдържащи многозначителни фрази и предполагат разширително тълкуване, което е неприемливо», допълни юристката.

Тя подчерта, че пълният преглед на законодателството цели: отмяна на морално остарели закони или привеждането им в съотвествие с актуалните обществени отношения, които да регулират (напр.Закон за лицата и семейството); ограничаване на възможностите обществени отношения да бъдат регламентирани с подзаконови нормативни актове – драстичен пример за това са многобройните наредби и правилници за прилагане на законите. Съществен проблем е, че тези подзаконови нормативни актове не се актуализират своевременно и прилагането им води до парадокси в правото.

Моника Динева посочи още акценти:

• Бързо и ефективно правораздаване – да се направи обстоен преглед на натовареността на съдилищата, защото еднакви по степен съдилища са с различна натовареност. При необходимост да се назначат повече на брой съдии.

• България се нуждае от нов Наказателен кодекс. Настоящият е морално остарял и промените, които се правят в него са „на парче“, без да се съблюдава цялостната логика на наказателното правораздаване.

• В НПК да бъде включена разпоредба, която да поставя срок за прилагането на мярката за неотклонение „Задържане под стража“ в съдебната фаза на наказателното производство. Такава разпоредба е налична само относно досъдебното производство.

«БСП е за създаване на ясни и точни правила при внасяне на законопроекти от народни представители – публикация и обществено обсъждане на законопроекта. Всички предлагани промени в законодателството могат да станат факт, ако избирателите ни дадат своя вот и гласуват на 4.04 с бюлетина 4» , призова Моника Динева.

Моника Динева е юрист. Председател е на Дисциплинарния съд при Адвокатска колегия – Стара Загора. Общински съветник от групата на БСП в Общински съвет - Казанлък. Член на Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт и ПК по противодействие на корупцията, сигурност и обществен ред и за упражняване на контрол върху актовете, издадени от органите на изпълнителна власт.

Платена публикация. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

#

Още от Избори

Маноил Манев, кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС в Старозагорски район: Моят вот е за сигурните хора, които ще се справят с кризите
02/10/2022 Избори
Маноил Манев, кандидат за народен представител от ГЕРБ-СДС в Старозагорски район: Моят вот е за сигурните хора, които ще се справят с кризите
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Кандидатът за народен представител на ГЕРБ-СДС в Старозагорски избирателен район Маноил Манев, който е втори в листата, гласува в 12:30 часа в Търговска гимназия Княз Симеон Търновски в Стара Загора. Моят вот е за сигурните хора, които ще се справят с кризите. Гласувах да приключим с промените и експериментите, защото България има нужда от разум и стабилност заяви Манои...
Арх. Мартин Паскалев, кандидат за народен представител на ГЕРБ-СДС в Старозагорски район: Гласувах за стабилност, сигурност и предвидимост в управлението на държавата
02/10/2022 Избори
Арх. Мартин Паскалев, кандидат за народен представител на ГЕРБ-СДС в Старозагорски район: Гласувах за стабилност, сигурност и предвидимост в управлението на държавата
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Кандидатът за народен представител на ГЕРБ-СДС в Старозагорски избирателен район арх. Мартин Паскалев, който е четвърти в листата, упражни правото си на вот в 11:30 часа в Средно училище Максим Горки в Стара Загора. Гласувах за стабилност, сигурност и предвидимост в управлението на държавата, защото българският народ очаква това заяви пред журналисти арх. Мартин Паскале...
Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Стара Загора: "Да приключим политическата криза с разум и лидерство!"
02/10/2022 Избори
Красимир Вълчев, водач на листата на ГЕРБ-СДС в Стара Загора: Да приключим политическата криза с разум и лидерство!
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*На излизане от 24-та секция в старозагорското СУ Ив. Вазов водачът на листата на ГЕРБ-СДС Красимир Вълчев сподели с медиите за какво е гласувал: за професионално управление през следващите години. Да прекратим политическата криза, да не ходим на други парламентарни избори 4 години. Политическата криза е причина за останалите кризи. Трябва да съумеем днес с вота, пък и ощ...
В 212 секции в община Стара Загора ще се гласува в неделя
30/09/2022 Избори
В 212 секции в община Стара Загора ще се гласува в неделя
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Общо 212 са избирателните секции в община Стара Загора. От тях 150 са в града, 54 са в селата, 4 са в специализирани институции и 4 са с подвижна избирателна кутия. Избирателите в списъците са общо 139 077, сочи справката към днешна дата на Дирекция Гражданско състояние на Общинска администрация. До 17 септември (включително) Община Стара Загора е обработила 2347 искания...
Жени ГЕРБ дариха на Стара Загора Алея на обичта с 24 рози
30/09/2022 Избори
Жени ГЕРБ дариха на Стара Загора Алея на обичта с 24 рози
ПОРТАЛ СЗ - PortaLSZ. com*Дамите от ГЕРБ Стара Загора дариха на съгражданите си Алея на обичта, която част от националната инициатива на Жени ГЕРБ България има нужда от обич. Арката, изобразяваща голямо сърце, е разположена в парк Йордан Капсамунов (Езерото) и беше официално открита на 29 септември. Отдавна мечтаем да реализираме тази наша. Благодарим на председателя на Жени ГЕРБ Екатерина Йорд...